ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

23 ΙανουαρίουΕπιλογή θέματος

6 ΦεβρουαρίουΣυζήτηση των παρακάτω ερωτημάτων:
  • Ποιά θα είναι τα παραδοτέα, τα τεχνήματα;
  • Πώς θα γραφεί η τελική έκθεση/αναφορά;
  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών;
  • Ποιους ρόλους θα παίξει ο κάθε μαθητής;
  • Τι πληροφοριακό υλικό έχουμε για την οργάνωση των μαθημάτων;

13 Φεβρουαρίου
20 Φεβρουαρίου
5 Μαρτίου